Stenbergbygg

Både stort som smått

Detta är en del av det som vi kan erbjuda Dig som kund.

 • Ombyggnad
 • Renovering
 • Projektledning
 • Badrum
 • Ventilation
 • Kök
 • Elarbeten
 • VS, värme och sanitet
 • Målning
 • Markarbeten
 • Fönsterbyte
 • Fasader
 • Takbyte
 • Finsnickerier
 • Nyproduktion
 • mm

Ombyggnad och renovering

Många som står i begrepp att renovera eller bygga om ser enkelheten i att vi på Stenbergbygg tar hand om hela processen. Vi är med från början och hela vägen till färdigt resultat. Aldrig har det varit så lätt för Dig som kund att nå det mål som vi gemensamt satt upp.

Det finns de som  tror att vi endast löser större ombyggnader, men vi är specialister även på mindre. Med stort fokus på kvalitet och kommunikation behärskar vi både stora och små ombyggnader och renoveringar på fastigheter. Allt ifrån fönsterbyte, köksrenovering, badrumsrenovering till större ombyggnader och renoveringar. Vi hanterar även takarbeten som takpannor och takpapp och plåtarbeten som ofta ingår i denna typ av uppdrag. Fasadrenovering är en del av vår verksamhet därför har vi duktiga murare och kakelsättare för att klara den typen av arbete. Markarbeten åtar vi oss likaså.

Vi ser helheten och låter kunden känna att vi har kontroll på samordningen där ofta elarbeten, målningsarbeten och VVS-arbeten ingår som en del i projektet.

Du som kund kan vara

 • Privatperson
 • Fastighetsbolag
 • Företag
 • Bostadsrättsförening

Vi gör omfattande ombyggnader och förändringar i fastigheter som ägs av privatpersoner och fastigheter som förvaltas av fastighetsbolag. Uppskattningsvis hälften av alla projekt vi utför faller under detta segment. I dessa projekt kan vi verkligen visa upp en kunskap och en samordning utöver det vanliga. Engagemang och lyhördhet tillsammans med förståelse för kunders behov är det som utmärker oss.

Ordning och reda

Vi tycker om när det fungerar och att det levererade resultatet motsvarar det förväntade. Därför finns det saker som vi tycker är viktiga att göra tydliga mellan oss som leverantör och kunden som kanske är Du innan vi påbörjar ett arbete.

För oss som dagligen arbetar med ombyggnader, tillbyggnader och renoveringar är detta väldigt enkla saker. För våra kunder är det inte lika självklart. Vi hjälper därför till att göra ”resan” lättare genom en tydlig kommunikation för att undvika ett oönskat resultat.

Vi förser projekten med den bästa kompetensen som vi känner till, både för kundens och vår egen skull. Det spelar ingen roll om projektet är stort eller litet- Det ska utföras på rätt sätt tycker vi.

Planering

Varje form av byggprojekt kräver en strukturerad planering för att det ska bli bra. Ekonomi, materialval och tidsplan är väldigt viktigt för att resultatet som vi lämnar efter oss blir det som är tänkt.
Vi på Stenbergs har kunskap och erfarenhet av detta vilket borgar för ett riktigt bra resultat.

Från vision till verklighet

Vi lämnar alltid en hållbar offert på ett uppdrag, oavsett om det handlar om en totalentreprenad eller ett enkelt fönsterbyte.
Det enda du behöver tänka på är att berätta i stora drag hur du vill ha det så tar vi hand om resten och står för ansvaret.
Med en hög kvalitetskänsla kan vi leverera hela lösningar för kunden. Detta kan innebära att vi tar fram ritningar, konstruktioner samt bygglov. Vi leder och samordnar arbetena med byggmöten, arkitekter, konstruktörer m fl, samt tillser att projektet blir avslutat i rätt tid.