Sagt om oss

Ulf och Helena Strömqvist

VD och senior advisor, Metamorfosen

”För ett antal år sedan beslöt vi att göra en mycket omfattande renovering, interiört och exteriört, av vår fastighet på Tågaborg. Alla barn var utflyttade och nu ville vi bygga om till ”vuxenhus” igen. Nära vänner med mycket god erfarenhet av Stenbergbygg rekommenderade oss att ta kontakt med dem, vilket vi också gjorde. Ett förtroende skapades direkt vid första mötet. En grundlig diskussion om visioner, planer och tankar ledde till ett ramförslag som vi tänkte vidare på. Därefter gick vi igenom byggprocessen och drog tillsammans upp riktlinjerna för tidplan och ekonomiska förutsättningar. Skisser blev till ritningar och tankar blev till beslut. Sedan påbörjades arbetet.

Då vårt projekt var genomgripande och beräknades till ca 9 månader flyttade vi ur huset under tiden. Vi fick en egen projektledare som vi hade nästan daglig telefonkontakt med; uppdateringar om vad som utförts under dagen och vad som planerades inför kommande dag. Varje vecka hade vi avstämningsmöten på plats. Stenbergbyggs verkliga känsla för projektet ledde till att vi under gång ofta, från alla kategorier av kompetenta hantverkare, fick uppskattade tips och förslag på förbättringar. Detta visade sig genomgående, särskilt efter återinflyttning, vara mycket värdefullt.

Det var en alltigenom positiv attityd under hela det stora projektet. Ibland stötte vi på oväntade problem men lösningen var aldrig långt borta. Kvalitetstänkandet löpte som en röd tråd, vilket också gav en trygghetskänsla hos oss som uppdragsgivare. Ett knappt år efter start fullbordades projektet – vårt hus var totalrenoverat. Även besiktningar och efterföljande åtgärder löpte friktionsfritt. En mycket behaglig känsla vid ett så omfattande och livsviktigt projekt.

Livet förändras! Idag har vi tillsammans med Stenbergbygg genomfört ännu ett stort projekt – en helrenovering av en större lägenhet. Det med samma positiva anda och kompetens. Därför är det för oss som mycket nöjda uppdragsgivare lätt att rekommendera Stenbergbygg!”

Mats Hellström

MGH Ledarutveckling sedan 2003 Verksamhetsutveckling med inriktning på det egna beteendet som nyckeln till utvecklingen.

” Michael är en mycket seriös byggherre som troligen sticker ut i byggbranschen. Bra utförda jobb och tar sitt ansvar för kunden och vill göra top of the line jobben. Michael är dessutom en generös person som gärna delar med sig till andra.”

Krister Persson

Marknads- och försäljningschef at Nämndemansgården i Sverige AB

”Vi byggde om vår villa med helt nytt kök, ny planlösning i hallen, ny lösning av tvättrummet, nya fönster, dörrförändringar m.m. Stenbergbygg är motsatsen till de dåliga skrönorna om byggare. Stenbergbygg hade totaletreprenad och levererade kvalitet, har bra och kunniga medarbetare, är proffsiga och levererade exakt enlig tidplan och offert. Jag kan varmt rekommendera Stenbergbygg. /Krister Persson”

Björn Janström

Strategic Key Account Manager

”Jag uppfattar Michael Stenberg som en mycket trevlig och proffsig person. Jag har haft förmånen att delta i ett antal nätverksmöte tillsammans med Michael, han är alltid ödmjuk och visar stor förståelse för andras önskemål. Han är även väldigt mån om att ge minst lika mycket som han får. Min totala uppfattning om Michael är en mycket sympatisk, social och duktig entreprenör, samt att han och hans företag har ett mycket gott rykte.”