Hur vi gör

Varje form av byggprojekt kräver en strukturerad planering för att det ska bli bra.

Ordning och reda

För oss som dagligen arbetar med ombyggnader, tillbyggnader och renoveringar är detta väldigt enkla saker. För våra kunder är det inte lika självklart. Vi hjälper därför till att göra ”resan” lättare genom en tydlig kommunikation för att undvika ett oönskat resultat.
Vi förser projekten med den bästa kompetensen som vi känner till, både för kundens och vår egen skull. Det spelar ingen roll om projektet är stort eller litet. Det ska utföras på rätt sätt tycker vi.

Planering

Varje form av byggprojekt kräver en strukturerad planering för att det ska bli bra. Ekonomi, materialval och tidsplan är väldigt viktigt för att resultatet som vi lämnar efter oss blir det som är tänkt.
Vi på Stenbergs har massor av kunskap och erfarenhet av detta vilket borgar för ett riktigt bra resultat.

Från vision till färdigt resultat

Vi lämnar alltid en hållbar offert på ett uppdrag, oavsett om det handlar om en totalentreprenad eller ett enkelt fönsterbyte.
Det enda du behöver tänka på är att berätta i stora drag hur du vill ha det så tar vi hand om resten och står för ansvaret.
Med en hög kvalitetskänsla kan vi leverera hela lösningar för kunden. Detta kan innebära att vi tar fram ritningar, konstruktioner samt bygglov. Vi leder och samordnar arbetena med byggmöten, arkitekter, konstruktörer m fl, samt tillser att projektet blir avslutat i rätt tid.