Detta är Stenbergbygg

Hos Stenbergbygg står arbetsglädjen och kompetensen i centrum. Vårt mål är att i byggprojekt förverkliga våra kunders visioner. Vi är stolta över att många kunder återkommer till oss om och om igen och att de ser oss som det självklara valet.

Redan 1988 startade jag byggverksamhet för att det kändes inspirerande och utmanande. Och så känner jag det fortfarande. Idag har Stenbergbygg utvecklats till ett större företag men drivkraften är precis densamma som för 30 år sedan.

Vår väg till nöjda kunder baseras på att leverera hög kvalitet. Vi ser till att arbetet blir rätt utfört i rätt tid. Allt för att våra kunder ska känna sig trygga och nöjda. Vi tycker om att hålla våra löften.
Att anlita en hantverkare innebär för många en viss osäkerhet. Vi vågar påstå att våra kunder känner sig trygga med överenskommelserna vad avser såväl utförande, ekonomi som genomförande.

Med en bra organisation och ett utvecklat samarbete med sakkunniga och specialister i branschen tar vi oss an de flesta typer av uppdrag. Vi tar med entusiasm ofta också på oss rollen som totalentreprenör, inte bara för att samordningen och planeringen blir bättre utan även för att våra kunder ska slippa att ta ansvar för arbetsmiljöfrågorna.

I huvudsak handlar vår profession om renoveringar av fastigheter och lägenheter till privatpersoner. Badrum, kök, tillbyggnader, ombyggnader, allt inkl målning, elarbeten och VVS. Vi har också ofta markentreprenader inkluderande t.ex. pooler och fantastiska utemiljöer som vi skapar tillsamman med våra kunder.

Geografiskt arbetar Stenbergbygg med få undantag i nordvästra Skåne, från Glumslöv i söder till Vejbystrand i norr.

Michael Stenberg,
VD
Michael Stenberg, VD och grundare, Stenbergbygg i Helsingborg.